Tillverkade av 3dje generationen strängmakar-mästare sedan 1919. Efrano är ett extremt prisvärt alternativ till andra sensträngar som vanligtvis kostar dubbelt så mycket.  Seten finns i två varianter där ELITE har  G & D i  sena och A & E har en kärna av sena med silverspinning utanpå, samt FLEXIBLE  där endast E strängen är silveromspunnen och G, D, A alla är ren sena.

 

         
 

The production of instrument strings has a very special tradition in Vogtland. Vogtland´s string-makers were studying the techniques in Italy as early as the 17th century. A string-makers´guild was founded in Vogtland as early as 1777.
With the exception of piano strings, all kinds of instrument strings are being made in Markneukirchen and the surrounding ares today.

 

 

 

 

Efrano K-bas  Sensträngar

MI 70100 s     ELITE SET, thin        
MI 70100 m    ELITE SET, medium           

MI 70101 s     FLEXIBLE SET, thin   
MI 70101 m    FLEXIBLE SET, medium

ELITE
G - sena                          
D - sena                          
A - silveromspunnen sena               
E - silveromspunnen sena       

FLEXIBLE
G - sena
D - sena       
A - sena       
E - silveromspunnen sena

 

 

 

 

 

 
   

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   
   
   
 

 

 

 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

      

 

 

 
 

 

   
       
       
   

 

 
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Webmaster
Copyright ©2005 [Brinks Musik AB]. All rights reserved
Granskad: 11 oktober 2018