FÖRSÄLJNINGSVILLKOR                            
     
     
  Priser:  
 

Priserna på denna hemsida är angivna inklusive moms. Samtliga priser är att betrakta som rekommenderade bruttopriser och är ej bindande. Musikhandlare har enligt svensk lag rätt att tillämpa egen prissättning. 
Vi reserverar oss för prisändringar pga valutaoro, prishöjningar hos leverantörer och fraktbolag och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering. Leveransdagens priser är de som gäller.
Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel eller stavfel. 
 

Leveransvillkor:

 
 

Leveranser sker mot postförskott (alt. förskottsbet.) om ej beviljad kredit finnes.
Porto- eller fraktkostnader från vårt lager betalas av köparen.
OBS: Vid order understigande 400:- netto debiteras, förutom fraktkostnader, en hanteringsavgift på 40:- + moms.
Lägsta portokostnad är 15:- (Brev)
Alla leveranser sker med Postens Företagspaket  (PRAKTISKT-SNABBT-PRISVÄRT)
om ej annat avtalats med köparen.
Leveranser sker på köparens räkning och risk. 
 

Betalningsvillkor:

 
 

Kreditkunder 30 dagar netto efter fakturadatum.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 20%.

 
 

 

 
 

Garantivillkor:

 

Ett års garanti mot fabrikations eller materialfel om ej annat anges. Garantin omfattar ej fel som uppstått genom ingrepp i produkten, felaktig inkoppling eller felaktigt handhavande. Garantin omfattar ej transport- eller resekostnader. 
OBS: Trä-sprickor i stråk & stränginstrument omfatts EJ av garantin.
Kvitto/faktura eller av säljaren utfärdad garantisedel måste bifogas för att garanti skall gälla.
Utförlig felbeskrivning skall bifogas vid retur.
Inom garantitiden reparerar BRINKS varan och ersätter delar utan kostnad.
Frakten till Brinks betalas av kunden, Brinks betalar returfrakten.
OBS: Garanti lämnas EJ på munspel, strängar, ställ och tillbehör.   Transportskador:  
Eventuella transportskador anmäles omedelbart till transportören av köparen!

     
Returer:
 

Retur av vara sker efter överenskommelse med Brinks Musik. Följesedel eller faktura skall bifogas. Returfrakt betalas av köparen.
Vi accepterar ej returer med mottagningsfrakt. Ej heller accepteras retur till postkontor, bussterminal eller liknande.

 
 
  Villkor för Kreditering:  

Med insänd returvara skall namn på försäljare som beviljat kreditering alltid anges samt följesedel eller faktura bifogas. För att få kreditering måste varan vara i nyskick, inga repor eller dylikt, samt vara helt komplett med sladdar, manual, originalkartong, rackvinklar etc.
Originalkartongen skall vara fri från packtejp och adresslappar.  
Slå lämpligen in originalkartongen i papper eller lägg den i en annan kartong vid retur. 
Om villkoren inte uppfylles minskas kreditbeloppet enligt följande:
Tejp eller adresslapp på originalkartong: 200 kr.
Saknad Manual: 400 kr

Fraktkostnader debiteras ALLTID!

 
 
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Webmaster
Copyright ©2005 [Brinks Musik AB]. All rights reserved
Granskad: 21 april 2008